TIN MỚI NHẤT

Tầm quan trọng của tư thế ngồi thiền định

19/10/2016

Điều đầu tiên để học thiền là làm thế nào để có tư thế ngồi thiền định một cách hiệu quả.

Xem thêm

Một danh sách kiểm tra cho tư thế thiền định của bạn

19/10/2016

Danh sách này sẽ cho phép bạn tạo hiệu suất tối ưu trong thiền định.

Xem thêm

Tại sao nên học Thiền?

19/10/2016

Bằng cách học thiền định, chúng ta tạo ra một không gian bên trong và rõ ràng cho phép chúng ta kiểm soát tâm trí của mình không phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. Dần dần chúng ta phát triển sức cân bằng tinh thần, Tâm quân bình đó là hạnh phúc , chứ không phải là một tâm trí không cân bằng mà dao động giữa những thái cực của sự phấn khích và chán nản.

Xem thêm

Đệm ngồi thiền vỏ đậu SUNNY

 

 

Đệm ngồi thiền vỏ đậu SUNNY

Hướng dẫn ngồi thiền - các tư thế ngồi thiền